Μεταφορά πιάνου
Η μεταφορά του πιάνου σας είναι σε καλά χέρια

Μεταφορά πιάνου από εξειδικευμένο συνεργείο

Μεταφορά πιάνου, πολλοί είναι αυτοί που μπορούν να σηκώσουν ένα πιάνο, αλλά λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να το μεταφέρουν. Η μεταφορά πιάνου ανήκει στην ειδικές μεταφορές, δεν είναι μόνο το βάρος του που το κάνουν δύσκολο στην μετακίνηση του, η μεταφορά του απαιτεί προσοχή, ειδικά εργαλεία μεταφοράς, και εξειδικευμένο προσωπικό.

 

Στην εταιρία μας έχουμε ειδικό συνεργείο με εξειδικευμένο προσωπικό που ασχολείται μόνο με την μεταφορά πιάνου. το συνεργείο μας σας εγγυάται την άμεση, οικονομική και ασφαλή μεταφορά του πιάνου σας.

Τηλεφωνήστε μας και ενημερωθείτε για το κόστος μεταφοράς πιάνου
697 3849 063